Bulong INOX

Bulong INOX 304, ren toàn phần MAKE-761540

DIN 933 / ISO 4017
Stainless steel A2 (INOX 304)
DIN 933: Standard withdrawn

 

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M46100
8,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
8,000
PCE
M412100
8,000
PCE
M414100
5,000
PCE
M416100
8,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M425100
10,000
PCE
M430100
12,000
PCE
M435100
9,000
PCE
M440100
10,000
PCE
M445100
46,000
PCE
M450100
51,000
PCE
M460100
56,000
PCE
M56100
16,000
PCE
M58100
17,000
PCE
M510100
16,000
PCE
M512100
16,000
PCE
M514100
8,000
PCE
M516100
16,000
PCE
M518100
8,000
PCE
M520100
17,000
PCE
M522100
9,000
PCE
M525100
18,000
PCE
M530100
21,000
PCE
M535100
23,000
PCE
M540100
27,000
PCE
M545100
14,000
PCE
M550100
14,000
PCE
M555100
53,000
PCE
M560100
52,000
PCE
M570100
60,000
PCE
M68100
18,000
PCE
M610100
21,000
PCE
M612100
21,000
PCE
M614100
9,000
PCE
M616100
20,000
PCE
M618100
10,000
PCE
M620100
22,000
PCE
M622100
10,000
PCE
M625100
25,000
PCE
M630100
27,000
PCE
M635100
30,000
PCE
M640100
31,000
PCE
M645100
34,000
PCE
M650100
38,000
PCE
M655100
52,000
PCE
M660100
53,000
PCE
M665100
60,000
PCE
M670100
60,000
PCE
M675100
65,000
PCE
M680100
65,000
PCE
M690100
65,000
PCE
M6100100
68,000
PCE
M6120100
85,000
PCE
M810100
36,000
PCE
M812100
35,000
PCE
M814100
17,000
PCE
M816100
30,000
PCE
M818100
17,000
PCE
M820100
31,000
PCE
M822100
57,000
PCE
M825100
35,000
PCE
M830100
40,000
PCE
M835100
46,000
PCE
M840100
44,000
PCE
M845100
49,000
PCE
M850100
51,000
PCE
M855100
68,000
PCE
M860100
53,000
PCE
M1010100
66,000
PCE
M1012100
61,000
PCE
M1014100
57,000
PCE
M1016100
53,000
PCE
M1020100
49,000
PCE
M1025100
51,000
PCE
M1030100
53,000
PCE
M1035100
59,000
PCE
M1040100
64,000
PCE
M1045100
66,000
PCE
M1050100
72,000
PCE
M105550
124,000
PCE
M106050
79,000
PCE
M106550
131,000
PCE
M107050
96,000
PCE
M107550
133,000
PCE
M108050
142,000
PCE
M109050
153,000
PCE
M1010050
161,000
PCE
M1011050
157,000
PCE
M1012050
200,000
PCE
M1013050
203,000
PCE
M1014050
225,000
PCE
M1015050
250,000
PCE
M121650
65,000
PCE
M122050
70,000
PCE
M122550
66,000
PCE
M123050
73,000
PCE
M123550
77,000
PCE
M124050
82,000
PCE
M124550
85,000
PCE
M125050
95,000
PCE
M125550
142,000
PCE
M126050
104,000
PCE
M126550
147,000
PCE
M127050
135,000
PCE
M127550
148,000
PCE
M128050
163,000
PCE
M129050
192,000
PCE
M1210025
216,000
PCE
M1211025
233,000
PCE
M1212025
244,000
PCE
M1213025
217,000
PCE