Bulong INOX

Bulong INOX 304, ren toàn phần MAKE-761540

DIN 933 / ISO 4017
Stainless steel A2 (INOX 304)
DIN 933: Standard withdrawn

 

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M46100
7,000
PCE
M48100
7,000
PCE
M410100
7,000
PCE
M412100
7,000
PCE
M414100
4,000
PCE
M416100
7,000
PCE
M420100
7,000
PCE
M425100
8,000
PCE
M430100
9,000
PCE
M435100
8,000
PCE
M440100
8,000
PCE
M445100
34,000
PCE
M450100
36,000
PCE
M460100
40,000
PCE
M56100
12,000
PCE
M58100
12,000
PCE
M510100
12,000
PCE
M512100
12,000
PCE
M514100
7,000
PCE
M516100
12,000
PCE
M518100
7,000
PCE
M520100
13,000
PCE
M522100
7,000
PCE
M525100
14,000
PCE
M530100
16,000
PCE
M535100
18,000
PCE
M540100
20,000
PCE
M545100
10,000
PCE
M550100
12,000
PCE
M555100
38,000
PCE
M560100
40,000
PCE
M570100
42,000
PCE
M68100
14,000
PCE
M610100
16,000
PCE
M612100
16,000
PCE
M614100
7,000
PCE
M616100
14,000
PCE
M618100
8,000
PCE
M620100
16,000
PCE
M622100
9,000
PCE
M625100
18,000
PCE
M630100
20,000
PCE
M635100
22,000
PCE
M640100
23,000
PCE
M645100
25,000
PCE
M650100
29,000
PCE
M655100
40,000
PCE
M660100
42,000
PCE
M665100
44,000
PCE
M670100
44,000
PCE
M675100
47,000
PCE
M680100
48,000
PCE
M690100
51,000
PCE
M6100100
51,000
PCE
M6120100
66,000
PCE
M810100
27,000
PCE
M812100
27,000
PCE
M814100
12,000
PCE
M816100
23,000
PCE
M818100
13,000
PCE
M820100
25,000
PCE
M822100
42,000
PCE
M825100
27,000
PCE
M830100
33,000
PCE
M835100
34,000
PCE
M840100
34,000
PCE
M845100
36,000
PCE
M850100
38,000
PCE
M855100
53,000
PCE
M860100
40,000
PCE
M1010100
52,000
PCE
M1012100
44,000
PCE
M1014100
42,000
PCE
M1016100
39,000
PCE
M1020100
38,000
PCE
M1025100
40,000
PCE
M1030100
43,000
PCE
M1035100
46,000
PCE
M1040100
48,000
PCE
M1045100
53,000
PCE
M1050100
57,000
PCE
M105550
92,000
PCE
M106050
60,000
PCE
M106550
99,000
PCE
M107050
73,000
PCE
M107550
81,000
PCE
M108050
108,000
PCE
M109050
114,000
PCE
M1010050
122,000
PCE
M1011050
108,000
PCE
M1012050
156,000
PCE
M1013050
161,000
PCE
M1014050
168,000
PCE
M1015050
183,000
PCE
M121650
49,000
PCE
M122050
53,000
PCE
M122550
49,000
PCE
M123050
57,000
PCE
M123550
62,000
PCE
M124050
68,000
PCE
M124550
68,000
PCE
M125050
73,000
PCE
M125550
108,000
PCE
M126050
83,000
PCE
M126550
111,000
PCE
M127050
103,000
PCE
M127550
98,000
PCE
M128050
122,000
PCE
M129050
152,000
PCE
M1210025
163,000
PCE
M1211025
177,000
PCE
M1212025
194,000
PCE
M1213025
150,000
PCE