Bulong hóa chất

Thương hiệu

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO-762982

Plastic


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5010-
26,000
PCE
8020-
22,000
PCE
8520-
23,000
PCE
13020-
46,000
PCE
130-33020-
94,000
PCE
8520-
27,000
PCE
13020-
38,000
PCE
20020-
59,000
PCE

Xem thêm >>


Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-Swith washers and nuts-762984

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7010-
17,000
PCE
11010-
36,000
PCE
13010-
21,000
PCE
15010-
47,000
PCE
17010-
53,000
PCE
11010-
56,000
PCE
13010-
62,000
PCE
15010-
73,000
PCE
17010-
82,000
PCE
13010-
95,000
PCE
17010-
114,000
PCE
21010-
48,000
PCE
26010-
53,000
PCE
18010-
73,000
PCE
22010-
83,000
PCE
26010-
90,000
PCE
33010-
96,000
PCE
2705-
118,000
PCE
3005-
138,000
PCE
3205-
155,000
PCE
3605-
161,000
PCE

Xem thêm >>


Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH-762986

Steel / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4810-
33,000
PCE
8010-
48,000
PCE
8010-
56,000
PCE
8010-
47,000
PCE

Xem thêm >>


Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M-762987

Steel / zinc plated part of the approval: MIT600RE, MIT-SE Plus Masonry, MIT-COOL Plus Masonry


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8010-
105,000
PCE
9010-
112,000
PCE
8010-
131,000
PCE
10010-
170,000
PCE
8010-
207,000
PCE
10010-
230,000
PCE

Xem thêm >>


Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-Swith washers and nuts-762988

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11010-
43,000
PCE
15010-
27,000
PCE
13010-
66,000
PCE
17010-
29,000
PCE
16010-
100,000
PCE
22010-
42,000
PCE
26010-
44,000
PCE
30010-
51,000
PCE
17010-
53,000
PCE
19010-
195,000
PCE
23010-
72,000
PCE
26010-
576,000
PCE
30010-
82,000
PCE
2306-
391,000
PCE
2606-
161,000
PCE
3006-
732,000
PCE
3801-
607,000
PCE

Xem thêm >>


Setting tool Mungo®, type MVA-WZfor rods without drive-762990

Steel


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-1-
481,000
PCE
-1-
547,000
PCE
-1-
558,000
PCE
-1-
576,000
PCE
-1-
593,000
PCE
-1-
940,000
PCE
-1-
PCE
-1-
PCE

Xem thêm >>


Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I-762992

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-10-
121,000
PCE
-10-
165,000
PCE
-10-
138,000
PCE
-10-
387,000
PCE
-10-
302,000
PCE

Xem thêm >>