Bulong hóa chất

Thương hiệu

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO-762982

Plastic

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762982.0100

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 12

5010
Liên hệ PCE

762982.0200

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 12

8020
Liên hệ PCE

762982.0300

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 16

8520
Liên hệ PCE

762982.0400

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 16

13020
Liên hệ PCE

762982.0500

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 16

130-33020
Liên hệ PCE

762982.0600

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 20

8520
Liên hệ PCE

762982.0700

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 20

13020
Liên hệ PCE

762982.0800

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO, 20

20020
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-Swith washers and nuts-762984

Steel 5.8 / zinc

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762984.0100

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M6

7010
Liên hệ PCE

762984.0200

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M8

11010
Liên hệ PCE

762984.0300

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M8

13010
Liên hệ PCE

762984.0400

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M8

15010
Liên hệ PCE

762984.0500

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M8

17010
Liên hệ PCE

762984.0600

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M10

11010
Liên hệ PCE

762984.0700

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M10

13010
Liên hệ PCE

762984.0800

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M10

15010
Liên hệ PCE

762984.0900

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M10

17010
Liên hệ PCE

762984.1000

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M12

13010
Liên hệ PCE

762984.1100

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M12

17010
Liên hệ PCE

762984.1200

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M12

21010
Liên hệ PCE

762984.1300

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M12

26010
Liên hệ PCE

762984.1400

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M16

18010
Liên hệ PCE

762984.1500

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M16

22010
Liên hệ PCE

762984.1600

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M16

26010
Liên hệ PCE

762984.1700

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M16

33010
Liên hệ PCE

762984.1800

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M20

2705
Liên hệ PCE

762984.1900

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M20

3005
Liên hệ PCE

762984.2000

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M24

3205
Liên hệ PCE

762984.2100

Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-S with washers and nuts, M24

3605
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH-762986

Steel / zinc

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762986.0100

Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH, M6

4810
Liên hệ PCE

762986.0200

Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH, M8

8010
Liên hệ PCE

762986.0300

Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH, M10

8010
Liên hệ PCE

762986.0400

Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH, M12

8010
Liên hệ PCE

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M-762987

Steel / zinc plated part of the approval: MIT600RE, MIT-SE Plus Masonry, MIT-COOL Plus Masonry

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762987.0100

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M6

8010
Liên hệ PCE

762987.0200

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M6

9010
Liên hệ PCE

762987.0300

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M8

8010
Liên hệ PCE

762987.0400

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M8

10010
Liên hệ PCE

762987.0500

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M10

8010
Liên hệ PCE

762987.0600

Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M, M10

10010
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-Swith washers and nuts-762988

Steel 5.8 / zinc

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762988.0100

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M8

11010
Liên hệ PCE

762988.0200

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M8

15010
Liên hệ PCE

762988.0300

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M10

13010
Liên hệ PCE

762988.0400

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M10

17010
Liên hệ PCE

762988.0500

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M12

16010
Liên hệ PCE

762988.0600

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M12

22010
Liên hệ PCE

762988.0700

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M12

26010
Liên hệ PCE

762988.0800

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M12

30010
Liên hệ PCE

762988.0900

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M14

17010
Liên hệ PCE

762988.1000

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M16

19010
Liên hệ PCE

762988.1100

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M16

23010
Liên hệ PCE

762988.1200

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M16

26010
Liên hệ PCE

762988.1300

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M16

30010
Liên hệ PCE

762988.1400

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M20

2306
Liên hệ PCE

762988.1500

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M20

2606
Liên hệ PCE

762988.1600

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M24

3006
Liên hệ PCE

762988.1700

Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-S with washers and nuts, M30

3801
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Setting tool Mungo®, type MVA-WZfor rods without drive-762990

Steel

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762990.0100

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M8

-1
Liên hệ PCE

762990.0200

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M10

-1
Liên hệ PCE

762990.0300

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M12

-1
Liên hệ PCE

762990.0400

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M14

-1
Liên hệ PCE

762990.0500

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M16

-1
Liên hệ PCE

762990.0600

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M20

-1
Liên hệ PCE

762990.0700

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M24

-1
Liên hệ PCE

762990.0800

Setting tool Mungo®, type MVA-WZ for rods without drive, suitable for M30

-1
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I-762992

Steel 5.8 / zinc

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762992.0100

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I, M8

-10
Liên hệ PCE

762992.0200

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I, M10

-10
Liên hệ PCE

762992.0300

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I, M12

-10
Liên hệ PCE

762992.0400

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I, M16

-10
Liên hệ PCE

762992.0500

Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I, M20

-10
Liên hệ PCE

Xem thêm >>