Bulong hóa chất

Thương hiệu

Sleeves Mungo®, type MIT-SH-KO-762982

Plastic


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5010-
18,000
PCE
8020-
20,000
PCE
8520-
21,000
PCE
13020-
42,000
PCE
130-33020-
83,000
PCE
8520-
22,000
PCE
13020-
33,000
PCE
20020-
52,000
PCE

Xem thêm >>


Threaded rod anchors Mungo®, type MIT-Swith washers and nuts-762984

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7010-
21,000
PCE
11010-
44,000
PCE
13010-
33,000
PCE
15010-
60,000
PCE
17010-
72,000
PCE
11010-
74,000
PCE
13010-
43,000
PCE
15010-
96,000
PCE
17010-
104,000
PCE
13010-
121,000
PCE
17010-
144,000
PCE
21010-
78,000
PCE
26010-
88,000
PCE
18010-
121,000
PCE
22010-
501,000
PCE
26010-
520,000
PCE
33010-
540,000
PCE
2705-
555,000
PCE
3005-
598,000
PCE
3205-
659,000
PCE
3605-
676,000
PCE

Xem thêm >>


Sleeves with internal thread Mungo®, type MIT-IGH-762986

Steel / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4810-
60,000
PCE
8010-
74,000
PCE
8010-
81,000
PCE
8010-
78,000
PCE

Xem thêm >>


Anchor sleeve with internal thread Mungo®, type MIG-M-762987

Steel / zinc plated part of the approval: MIT600RE, MIT-SE Plus Masonry, MIT-COOL Plus Masonry


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8010-
95,000
PCE
9010-
101,000
PCE
8010-
118,000
PCE
10010-
159,000
PCE
8010-
189,000
PCE
10010-
212,000
PCE

Xem thêm >>


Threaded rod anchors Mungo®, type MVA-Swith washers and nuts-762988

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11010-
61,000
PCE
15010-
46,000
PCE
13010-
85,000
PCE
17010-
47,000
PCE
16010-
122,000
PCE
22010-
69,000
PCE
26010-
70,000
PCE
30010-
81,000
PCE
17010-
91,000
PCE
19010-
231,000
PCE
23010-
107,000
PCE
26010-
108,000
PCE
30010-
387,000
PCE
2306-
772,000
PCE
2606-
543,000
PCE
3006-
PCE
3801-
945,000
PCE

Xem thêm >>


Setting tool Mungo®, type MVA-WZfor rods without drive-762990

Steel


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-1-
389,000
PCE
-1-
446,000
PCE
-1-
449,000
PCE
-1-
464,000
PCE
-1-
476,000
PCE
-1-
755,000
PCE
-1-
939,000
PCE
-1-
PCE

Xem thêm >>


Sleeves with internal thread Mungo®, Typ MVA-I-762992

Steel 5.8 / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-10-
510,000
PCE
-10-
586,000
PCE
-10-
606,000
PCE
-10-
982,000
PCE
-10-
PCE

Xem thêm >>