Búa nhổ đinh

Thương hiệu

Búa nhổ đinh FUTURO

With chrome-plated steel handle and rubber grip


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
600320
710,000
PCE

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh FUTURO

Roofing hammer with magnet, black-coated hammer head, ribbed handle, fibreglass handle with two-component plastic grip.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
600335
762,000
PCE

Búa nhổ đinh thép liền khối, tay cầm bọc nhựa FUTURO

Polished hammer head with ribbed handle, nail puller and nail plug. One-piece forged shaft with two-component plastic handle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
600335
PCE