Búa nhổ đinh

Thương hiệu

Búa nhổ đinh FUTURO

With chrome-plated steel handle and rubber grip

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

523021.0100

Búa nhổ đinh FUTURO

600320
748,000 PCE

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh FUTURO

Roofing hammer with magnet, black-coated hammer head, ribbed handle, fibreglass handle with two-component plastic grip.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

523067.0100

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh FUTURO - 523067.0100

600335
793,000 PCE

Búa nhổ đinh thép liền khối, tay cầm bọc nhựa FUTURO

Polished hammer head with ribbed handle, nail puller and nail plug. One-piece forged shaft with two-component plastic handle.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu búa nặng (g)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

523069.0100

Búa nhổ đinh thép liền khối, tay cầm bọc nhựa FUTURO

600335
1,271,000 PCE