Búa gõ xỉ hàn

Thương hiệu

Búa gõ xỉ hàn PEDDINGHAUS

Peddinghaus 5094.05, (Chipping hammer) DIN 5133, with steel tube handle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Khối lượng (g) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
400
965,000
PCE