Búa gõ xỉ hàn

Thương hiệu

Búa gõ xỉ hàn PEDDINGHAUS

Peddinghaus 5094.05, (Chipping hammer) DIN 5133, with steel tube handle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Khối lượng (g) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

352700.0100

Búa gõ xỉ hàn PEDDINGHAUS

400
896,000
PCE