Bộ tô vít tổng hợp

Thương hiệu

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 1450 Được làm từ thép mạ chrome-vanadium tay cầm kiểu PB Classic bằng nhựa màu đỏ trong suốt, chống va đập PB 100, 1 tô vít chứa vít các cỡ 1-6 và PB 190, kích cỡ 0-60, 1-80, 2-100.

 

 

tag: pb1450

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334060.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 14501 2 3 4 5 60 1 2
2,306,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 244, chrome-vanadium steel, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle, contains 1 screwdriver PB 100 of each size 1-4 and PB 190, sizes 1-80, 2-100, with holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
334000 Screwdriver PB Swiss Tools
334090 Screwdriver wall holder PB Swiss Tools
335000 Phillips screwdriver PB Swiss Tools

 

 

tag: pb244

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334080.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 2441 2 3 41 2
1,409,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 1465, chrome-vanadium steel, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle, for higher torques, contains 1 screwdriver PB 6100 of each size 1-6 and PB 6190 (Phillips), sizes 1-80, 2-100, 3-150.

 

 

tag: pb1465

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334200.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 14651 2 3 4 5 61 2 3
2,816,000 SET

Bộ tô vít đóng PB Swiss Tools

PB 8249, chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component handle, with non-slip Santoprene® surface for good grip, one-piece blade and hex neck, contains screwdrivers PB 8193 D sizes 1...3 and PB 8102 D sizes 3...5.

Appropriate spare parts:
334260 Screwdriver PB Swiss Tools
335060 Phillips screwdriver PB Swiss Tools

 

 

tag: pb8249

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334262.0100

Bộ tô vít đóng PB Swiss Tools

PB 82493-80 4-100 5-1501-80 2-100 3-150
3,606,000 PCE

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8251/ PB 8251 P contains one screwdriver of each, chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, for higher torques.

Appropriate spare parts:
334250 Screwdriver PB Swiss Tools
335040 Phillips screwdriver PB Swiss Tools
335320 Cross-head screwdriver PB Swiss Tools

  

tag:  pb8251, pb8251, pb8240, pb8245, pb8244

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334270.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 82511 2 3 4 51 2
1,869,000 SET

334270.0200

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8251 P1 2 3 4 5PZ1, PZ2
1,897,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8472, containing one screwdriver and one voltage tester PB 175. Chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip. For higher torques.

Appropriate spare parts:
325250 TORX® screwdriver PB Swiss Tools
334250 Screwdriver PB Swiss Tools
335320 Cross-head screwdriver PB Swiss Tools
350700 Screwdriver with voltage tester PB 175

  

 

tag: pb8472

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334275.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 84721 2 3 4 5PZ1 PZ2 PZ3
3,816,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8240, PB 8244, PB 8245, with wall mount, contains one screwdriver of each, chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, for higher torques.

Appropriate spare parts:
334090 Screwdriver wall holder PB Swiss Tools
334250 Screwdriver PB Swiss Tools
335040 Phillips screwdriver PB Swiss Tools
335320 Cross-head screwdriver PB Swiss Tools

  

 

tag: pb8240, pb8244, pb8245

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334280.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools-334280 - 334280.0100

PB 82401 2 3 4 5 6-
1,881,000 SET

334280.0200

Bộ tô vít PB Swiss Tools-334280 - 334280.0200

PB 82441 2 3 41 2
1,570,000 SET

334280.0300

Bộ tô vít PB Swiss Tools-334280 - 334280.0300

PB 82451 2 3 4PZ1 PZ2
1,612,000 SET

Bộ tô vít FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with ergonomic 2-component power handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, parallel tip, contains 1 screwdriver of each size 1-4 and Phillips sizes 1+2.

Appropriate spare parts:
334350 Screwdriver FUTURO
335070 Phillips screwdriver FUTURO

 

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334380.0100

Bộ tô vít FUTURO - 334380.0100

-1 2 3 41 2
1,334,000 SET

Bộ tô vít FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with ergonomic 2-component power handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, parallel tip, contains 1 screwdriver of each size 1-6 and Phillips sizes 1, 2 + 3.

 

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334385.0100

Bộ tô vít FUTURO

1 2 3 4 5 61 2 3
2,412,000 SET

Bộ tô vít NERIOX

For Phillips- and slot-head screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
334363 Screwdriver slot-head NERIOX
335078 Cross-head screwdriver NERIOX

 

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335413.0100

Bộ tô vít NERIOX - 335413.0100

-3.5 5.5 6.5 8PH1 PH2
1,111,000 SET

Bộ tô vít NERIOX

For Pozidriv- and slot-head screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
334363 Screwdriver slot-head NERIOX
335349 Cross-head screwdriver NERIOX

 

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335414.0100

Bộ tô vít NERIOX

3.5 5.5 6.5 8PZ1 PZ2
1,111,000 SET

Bộ tô vít NERIOX

For Phillips-, Pozidriv- and slot-head screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
334363 Screwdriver slot-head NERIOX
335078 Cross-head screwdriver NERIOX
335349 Cross-head screwdriver NERIOX

  

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335418.0100

Bộ tô vít NERIOX - 335418.0100

-3.5 5.5 6.5 8PH1 PH2
1,437,000 SET

Bộ tô vít NERIOX

For slot-head and Philips screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, short blade with short handle, chrome-plated satin, with 2-component handle.

Appropriate spare parts:
334362 Screwdriver slot-head Knirps NERIOX
335077 Cross-head screwdriver Knirps NERIOX

 

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335419.0100

Bộ tô vít NERIOX - 335419.0100

4 5.5 6.5PH1 PH2
701,000 SET

Bộ tô vít NERIOX

For slot-head and Pozidriv screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, short blade with short handle, chrome-plated satin, with 2-component handle.

Appropriate spare parts:
334362 Screwdriver slot-head Knirps NERIOX
335347 Short cross-head screwdriver NERIOX

 

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335420.0100

Bộ tô vít NERIOX

4 5.5 6.5PZ1 PZ2
701,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 225, with reversible handle and interchangeable blades, in case.

Consisting of:
336001.0010 Case PB 225 empty
336010.0100 Reversible handle PB 225 A
336020.0100 Screwdriver blade PB 225C 4
336020.0200 Screwdriver blade PB 225C 5
336020.0300 Screwdriver blade PB 225C 6
336020.0400 Screwdriver blade PB 225C 7
336040.0200 Hexagon key blade PB 225D 4
336040.0300 Hexagon key blade PB 225D 5
336040.0400 Hexagon key blade PB 225D 6
336040.0500 Hexagon key blade PB 225D 8

 

tag: pb225

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336000.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 2254 5 6 7
3,970,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8560 SU GY, SwissGrip screwdrivers for slotted and Phillips screws in high-quality, 2-in-1 roll-up case: can be rolled out flat or hung up, rolls up into compact carry case. Basic equipment for assembly and service work, workshop, at home or on the road.

Consisting of:
334250.0200 Screwdriver PB SwissGrip 8100 1-90
334250.0300 Screwdriver PB SwissGrip 8100 2-100
334250.0400 Screwdriver PB SwissGrip 8100 3-120
334250.0500 Screwdriver PB SwissGrip 8100 4-140
335040.0200 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 1-80
335040.0300 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 2-100

 

tag: pb8560sugy, pb8100, pb8190

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336065.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8560 SU GY1 2 3 4PH1, PH2
2,019,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 215 L, with interchangeable blades of extra-chrome-vanadium steel, chrome-plated, plastic handle; for fitters, etc., in compact roll-up pocket.

Consisting of:
336100.0100 Screwdriver blade PB 215 C 2
336100.0200 Screwdriver blade PB 215 C 3
336100.0300 Screwdriver blade PB 215 C 4
336100.0400 Screwdriver blade PB 215 C 5
336110.0100 Phillips blade PB 215 PH 1
336110.0200 Phillips blade PB 215 PH 2
336160.0100 Reamer blade PB 215 E 170
336170.0100 Handle for exchangeable blades PB 215A
336700.0200 Electronic screwdriver PB 160 0- 80
336700.0300 Electronic screwdriver PB 160 1- 90

 

tag: pb215l

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336070.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 215 L0 1 2 3 4 51 2
1,983,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8215 L, with interchangeable blades of extra-chrome-vanadium steel, chrome-plated, 2-component SwissGrip handle; for fitters, etc., in compact roll-up pocket.

Consisting of:
336100.0100 Screwdriver blade PB 215 C 2
336100.0200 Screwdriver blade PB 215 C 3
336100.0300 Screwdriver blade PB 215 C 4
336100.0400 Screwdriver blade PB 215 C 5
336110.0100 Phillips blade PB 215 PH 1
336110.0200 Phillips blade PB 215 PH 2
336160.0100 Reamer blade PB 215 E 170
336170.0200 Handle for exchangeable blades PB 8215A SwissGrip
336740.0200 Electronic screwdriver PB 120 0 - 60
336740.0300 Electronic screwdriver PB 120 1 - 75

 

tag: pb8215l

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336080.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 8215 L0 1 2 3 4 51 2
1,993,000 SET

Bộ tô vít ESD PB Swiss Tools

PB 8215 ESDESD screwdriver set, with interchangeable blades made of extra chrome vanadium steel, chrome-plated, 2-component handle SwissGrip; for fitters/ electronic technicians etc., in compact roll-up case.

Consisting of:
336100.0100 Screwdriver blade PB 215 C 2
336100.0200 Screwdriver blade PB 215 C 3
336100.0300 Screwdriver blade PB 215 C 4
336100.0400 Screwdriver blade PB 215 C 5
336110.0100 Phillips blade PB 215 PH 1
336110.0200 Phillips blade PB 215 PH 2
336160.0100 Reamer blade PB 215 E 170
336600.0380 ESD electronic screwdriver PB 1120 0 - 60
336600.0550 ESD electronic screwdriver PB 1120 1 - 75

  

tag: pb8215esd

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336082.0100

Bộ tô vít ESD PB Swiss Tools

PB 8215 ESD0 1 2 3 4 51 2
2,145,000 SET

Bộ tô vít mạ vàng PB Swiss Tools

PB 8218-G140Y, with replaceable blades made of extra-chrome-vanadium steel, gold-plated, 2-component SwissGrip handle, in a compact black fabric roll bag.

Designs:
336084.0100 Not printed, 10 pieces with 1 SwissGrip handle for interchangeable blades, 4 slotted screwdriver blades size 2–5, 2 Phillips blades size 1 and 2, 1 reamer blade size 2, 2 electrician's slotted screwdrivers with 2-component handle size 0 and 1.
336084.0200 Printed with your company logo (single colour) on the case — minimum order quantity 100 pieces, 10-piece set with 1 SwissGrip handle for interchangeable blades, 4 slotted screwdriver blades size 2–5, 2 Phillips blades size 1 and 2, 1 reamer blade size 2, 2 electrician's slotted screwdrivers with 2-component handle size 0 and 1.

 

tag: pb8218g140y

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelĐầu 2 cạnhĐầu 4 cạnh Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336084.0100

Bộ tô vít mạ vàng PB Swiss Tools

8218 G-140Y2 3 4 50 1 2
3,736,000 SET

336084.0200

Bộ tô vít mạ vàng PB Swiss Tools

PRIVATE BRAND2 3 4 50 1 2
3,133,000 SET