Bộ tô vít đơn năng

Thương hiệu

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with bore in the tip, for TORX® screws with or without tamper-resistant pin. With ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

Spare part:
325291 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

tag: pb8400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325293.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8400

T6x50, T8x60, T10x150, T15x80, T20x100,

T20x250 T25x120, T27x125, T30x130, T40x140

5,980,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8462, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with bore in the tip, for TORX® screws with or without tamper-resistant pin. With ergonomic 2-component SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip.

Appropriate spare parts:
325291 TORX® screwdriver PB Swiss Tools

tag: pb8462

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325295.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8462

T10 T15

T20 T25

1,166,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 1441, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip T handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; with hole for hanging.

Appropriate spare parts:
325320 TORX® screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb1441

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325322.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 1441

T8 T9 T10

T15 T20 T25

1,463,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 440, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle; with holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
325230 Screwdriver for TORX® screws PB Swiss Tools

 

tag: pb440

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325380.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 440

T8 T9 T10

T15 T20 T25

1,543,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 1402, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

Appropriate spare parts:
325230 Screwdriver for TORX® screws PB Swiss Tools

 

tag: pb1402

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325382.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 1402

T6 T7 T8 T9

T10 T15 T20

T25 T27 T30

2,766,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 6440, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle; with holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
325240 TORX® screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb6440

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325400.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 6440

T8 T9 T10

T15 T20 T25

1,664,000 SET

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8440, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip and holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
325250 TORX® screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb8440

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325420.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8440

T8 T9 T10

T15 T20 T25

1,638,000 SET

Bộ tô vít màu đầu sao PB Swiss Tools

PB 8440 RB, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip and holder for wall mounting; with colour coding for size.

Appropriate spare parts:
325252 TORX® screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb8440rb

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325422.0100

Bộ tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 8440 RB

T8 T9 T10

T15 T20 T25

1,659,000 SET

Bộ tô vít đầu sao NERIOX

For Torx® screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
325276 Screwdriver for TORX® screws NERIOX

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325431.0100

Bộ tô vít đầu sao NERIOX

T6 T7 T8 T9

T10 T15 T20

964,000 SET

325431.0200

Bộ tô vít đầu sao NERIOX

T6 T7 T8 T9

T10 T15 T20

T25 T27 T30

1,452,000 SET

Bộ tô vít PB Swiss Tools

PB 1412, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium tay cầm kiểu PB Classic bằng nhựa màu đỏ trong suốt, chống va đập PB 100, 1 tô vít chứa vít các cỡ 1-6.

 

tag: pb1412

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334050.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools - 334050.0100

PB 1412

1 2 3 4 5 6

1,635,000 SET

Bộ tô vít dẹt PB Swiss Tools

PB 240, chrome-vanadium steel, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle, contains 1 screwdriver PB 100 of each size 1-6 (size 6 with square neck to VSM 35601) with holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
334000 Screwdriver PB Swiss Tools
334090 Screwdriver wall holder PB Swiss Tools

 

tag: pb240

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334070.0100

Bộ tô vít dẹt PB Swiss Tools

PB 240

1 2 3 4 5 6

1,725,000 SET

Bộ tô vít dẹt PB Swiss Tools

PB 1463, chrome-vanadium steel, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle, for higher torques, contains 1 screwdriver PB 6100 of each size 1-6.

Appropriate spare parts:
334170 Screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb1463

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334190.0100

Bộ tô vít dẹt PB Swiss Tools PB 1463

PB 1463

1 2 3 4 5 6

1,799,000 SET

Bộ tô vít dẹt màu PB Swiss Tools

PB 8240 RB, with wall mount, contains one screwdriver of each size 1-6, chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, for higher torques, with colour coding for size.

Appropriate spare parts:
334090 Screwdriver wall holder PB Swiss Tools
334252 Screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb8240rb

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334253.0100

Bộ tô vít PB Swiss Tools - 334253.0100

PB 8240 RB

1 2 3 4 5 6

1,881,000 SET

Bộ tô vít dẹt FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for slotted screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, parallel tip, contains 1 screwdriver of each size 1-6.

Appropriate spare parts:
334350 Screwdriver FUTURO

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334365.0100

Bộ tô vít FUTURO - 334365.0100

-

1 2 3 4 5 6

1,579,000 SET

Bộ tô vít dẹt NERIOX

Chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, for slotted screws, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
334363 Screwdriver slot-head NERIOX

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334401.0100

Bộ tô vít dẹt NERIOX - 334401.0100

-

3.5 4.0

5.5 6.5 8.0

952,000 SET

334401.0200

Bộ tô vít dẹt NERIOX - 334401.0200

-

2.5 3.0 3.5 4.0

5.5 6.5 8.0 10.0

1,495,000 SET

Bộ tô vít 4 cạnh NERIOX

For Phillips screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
335078 Cross-head screwdriver NERIOX

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334407.0100

Bộ tô vít 4 cạnh NERIOX - 334407.0100

-

PH1 PH2 PH3

595,000 SET

334407.0200

Bộ tô vít 4 cạnh NERIOX - 334407.0200

-

PH0 PH1

PH2 PH3 PH4

1,020,000 SET

Bộ tô vít 4 cạnh NERIOX

For Pozidriv screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Appropriate spare parts:
335349 Cross-head screwdriver NERIOX

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

334416.0100

Bộ tô vít 4 cạnh NERIOX

PZ1 PZ2 PZ3

610,000 SET

Bộ tô vít 4 cạnh PB Swiss Tools

PB 242, chrome-vanadium steel, for Phillips screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle, contains 1 screwdriver PB 190 of each size 0-60, 1-80, 2-100 and 3-150 with holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
335000 Phillips screwdriver PB Swiss Tools

tag: pb242

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335010.0100

Bộ tô vít 4 cạnh PB Swiss Tools

PB 242

0 1 2 3

1,180,000 SET

Bộ tô vít 4 cạnh PB Swiss Tools

PB 6242, for Phillips screws, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle, for higher torques, contains 1 screwdriver PB 6190 of each size 0-60, 1-80, 2-100 and 3-150 and holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
335020 Phillips screwdriver PB Swiss Tools

tag: pb6242

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng ModelSize Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

335030.0100

Bộ tô vít 4 cạnh PB Swiss Tools

PB 6242

0 1 2 3

1,288,000 SET

Bộ tô vít 4 cạnh PB Swiss Tools

PB 8242, for Phillips screws, chrome-vanadium steel, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip, for higher torques, contains 1 Phillips screwdriver PB 8190 of each size 0-60, 1-80, 2-100 and 3-150 and holder for wall mounting.

Appropriate spare parts:
335040 Phillips screwdriver PB Swiss Tools

 

tag: pb8242

SWITZERLAND

Made in Switzerland