Bộ mũi mài hợp kim

Thương hiệu

Số chi tiết
Chuôi kẹp (mm)

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết NERIOX

      

Cut 6 UNI

Consisting of:
130011.0400 NERIOX Carbide burr Form ZYAS, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130021.0400 NERIOX Carbide burr Form WRC, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130031.0400 NERIOX Carbide burr Form KUD, Z6, UNI 10 x 9 / 6
130051.0200 NERIOX Carbide burr Form RBF, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130061.0300 NERIOX Carbide burr Form SPG, Z6, UNI 10 x 20 / 6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
56
Liên hệ
SET

Bộ mũi mài hợp kim chuyên dụng mài INOX 5 chi tiết FUTURO

      

cut 4 INOX

Consisting of:
130003.0300 FUTURO Carbide burr Form ZYA, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130023.0300 FUTURO Carbide burr Form WRC, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130033.0300 FUTURO Carbide burr Form KUD, Z4, INOX 9.6 x 8 / 6
130053.0300 FUTURO Carbide burr Form RBF, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130103.0200 FUTURO Carbide burr Form KEL, Z4, INOX 10 x 20 / 6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
Liên hệ
SET

Bộ mũi mài hợp kim 10 chi tiết FUTURO

      

cut 2 MICRO

Consisting of:
130005.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1 x 4 / 3
130005.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130025.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1 x 4 / 3
130025.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130035.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1 x 0.9 / 3
130035.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1.5 x 1.35 / 3
130045.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form TRE, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130055.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form RBF, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130065.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SPG, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130115.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SKM, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
103
Liên hệ
SET

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết FUTURO

      

cut 2 MICRO

Consisting of:
130005.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130025.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130035.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1.5 x 1.35 / 3
130055.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form RBF, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130065.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SPG, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
Liên hệ
SET

Bộ mũi mài hợp kim 10 chi tiết NERIOX

      

cut 6 UNI

Consisting of:
130201.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYA, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130211.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYAS, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130221.0200 NERIOX Carbide mini burr Form WRC, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130231.0200 NERIOX Carbide mini burr Form KUD, Z6, UNI 3 x 2.5 / 3
130241.0100 NERIOX Carbide mini burr Form TRE, Z6, UNI 3 x 6 / 3
130251.0100 NERIOX Carbide mini burr Form RBF, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130261.0100 NERIOX Carbide mini burr Form SPG, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130271.0100 NERIOX Carbide mini burr Form H, Z6, UNI 3 x 6 / 3
130301.0150 NERIOX Carbide mini burr Form KEL, Z6, UNI 3 x 14 / 3 / 8°
130311.0200 NERIOX Carbide mini burr Form SKM, Z6, UNI 3 x 11 / 3 / 14°
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
103
Liên hệ
SET

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết NERIOX

      

cut 6 UNI

Consisting of:
130211.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYAS, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130221.0200 NERIOX Carbide mini burr Form WRC, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130231.0200 NERIOX Carbide mini burr Form KUD, Z6, UNI 3 x 2.5 / 3
130251.0100 NERIOX Carbide mini burr Form RBF, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130261.0100 NERIOX Carbide mini burr Form SPG, Z6, UNI 3 x 14 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
Liên hệ
SET