Bộ mũi mài hợp kim

Thương hiệu

Số chi tiết
Chuôi kẹp (mm)

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết NERIOX

      

Cut 6 UNI

Consisting of:
130011.0400 NERIOX Carbide burr Form ZYAS, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130021.0400 NERIOX Carbide burr Form WRC, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130031.0400 NERIOX Carbide burr Form KUD, Z6, UNI 10 x 9 / 6
130051.0200 NERIOX Carbide burr Form RBF, Z6, UNI 10 x 20 / 6
130061.0300 NERIOX Carbide burr Form SPG, Z6, UNI 10 x 20 / 6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
56
SET

Bộ mũi mài hợp kim chuyên dụng mài INOX 5 chi tiết FUTURO

      

cut 4 INOX

Consisting of:
130003.0300 FUTURO Carbide burr Form ZYA, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130023.0300 FUTURO Carbide burr Form WRC, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130033.0300 FUTURO Carbide burr Form KUD, Z4, INOX 9.6 x 8 / 6
130053.0300 FUTURO Carbide burr Form RBF, Z4, INOX 9.6 x 19 / 6
130103.0200 FUTURO Carbide burr Form KEL, Z4, INOX 10 x 20 / 6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
SET

Bộ mũi mài hợp kim 10 chi tiết FUTURO

      

cut 2 MICRO

Consisting of:
130005.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1 x 4 / 3
130005.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130025.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1 x 4 / 3
130025.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130035.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1 x 0.9 / 3
130035.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1.5 x 1.35 / 3
130045.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form TRE, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130055.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form RBF, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130065.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SPG, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130115.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SKM, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
103
SET

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết FUTURO

      

cut 2 MICRO

Consisting of:
130005.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form ZYA, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130025.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form WRC, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130035.0200 FUTURO Carbide burr Micro Form KUD, Z2, MICRO 1.5 x 1.35 / 3
130055.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form RBF, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3
130065.0100 FUTURO Carbide burr Micro Form SPG, Z2, MICRO 1.5 x 4 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
SET

Bộ mũi mài hợp kim 10 chi tiết NERIOX

      

cut 6 UNI

Consisting of:
130201.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYA, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130211.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYAS, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130221.0200 NERIOX Carbide mini burr Form WRC, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130231.0200 NERIOX Carbide mini burr Form KUD, Z6, UNI 3 x 2.5 / 3
130241.0100 NERIOX Carbide mini burr Form TRE, Z6, UNI 3 x 6 / 3
130251.0100 NERIOX Carbide mini burr Form RBF, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130261.0100 NERIOX Carbide mini burr Form SPG, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130271.0100 NERIOX Carbide mini burr Form H, Z6, UNI 3 x 6 / 3
130301.0150 NERIOX Carbide mini burr Form KEL, Z6, UNI 3 x 14 / 3 / 8°
130311.0200 NERIOX Carbide mini burr Form SKM, Z6, UNI 3 x 11 / 3 / 14°
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
103
SET

Bộ mũi mài hợp kim 5 chi tiết NERIOX

      

cut 6 UNI

Consisting of:
130211.0300 NERIOX Carbide mini burr Form ZYAS, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130221.0200 NERIOX Carbide mini burr Form WRC, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130231.0200 NERIOX Carbide mini burr Form KUD, Z6, UNI 3 x 2.5 / 3
130251.0100 NERIOX Carbide mini burr Form RBF, Z6, UNI 3 x 14 / 3
130261.0100 NERIOX Carbide mini burr Form SPG, Z6, UNI 3 x 14 / 3


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiếtChuôi kẹp (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
53
SET