Bộ khẩu tay vặn 1''

Thương hiệu

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE

Stahlwille 60/8/6/882,
chrome alloy steel, chrome-plated, in sheet metal box, containing:
4 bi-hexagon sockets 46...60 mm
4 hexagon sockets 65...80 mm
2 extensions 200, 410 mm
1 reversible ratchet 882
1 flexible head
1 sliding head
1 handle 500 mm

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu nốiSize (mm /inch)Số chi tiết Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330410.0100

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE

146...8014
66,889,000 SET

Bộ khẩu tay vặn KOKEN

Koken 8225M-00,
chrome-molybdenum steel, chrome-plated, in sheet metal box, containing:
12 hex sockets sizes 32...80 mm
2 extensions 200, 400 mm
1 reversible ratchet with tubular handle

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Đầu nốiSize (mm /inch)Số chi tiết Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330420.0100

Bộ khẩu tay vặn KOKEN

132...8015
46,768,000 SET