Bộ khẩu tay vặn 1''

Thương hiệu

Size (mm /inch)
Số chi tiết

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE

Stahlwille 60/8/6/882,
chrome alloy steel, chrome-plated, in sheet metal box, containing:
4 bi-hexagon sockets 46...60 mm
4 hexagon sockets 65...80 mm
2 extensions 200, 410 mm
1 reversible ratchet 882
1 flexible head
1 sliding head
1 handle 500 mm


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu nối (inch)Size (mm /inch)Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330410.0100

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE

146...8014
64,043,000
SET

Bộ khẩu tay vặn KOKEN

Koken 8225M-00,
chrome-molybdenum steel, chrome-plated, in sheet metal box, containing:
12 hex sockets sizes 32...80 mm
2 extensions 200, 400 mm
1 reversible ratchet with tubular handle


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Đầu nối (inch)Size (mm /inch)Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330420.0100

Bộ khẩu tay vặn KOKEN

132...8015
45,440,000
SET

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE 60/6/6/882

60/6/6/882 - Socket set 1" Square: in sturdy sheet steel case, 12 pieces.

Content:
6 sockets with bi-hexagon N. 60: Dimensiones 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm
1 ratchet N. 882
2 extensions N. 859/8 (200 mm)
N. 859/16 (410 mm)
1 flexible head N. 884
1 sliding head for T-handle N. 886
1 bar handle N. 888

Module composition: Full

Weight g: 19720

 

 


Tags: 6066882

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu nối (inch)Size (mm /inch)Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

53532.001

Bộ khẩu tay vặn STAHLWILLE 60/6/6/882

136...6012
40,342,000
SET