Bộ gioăng su, bộ gioăng đồng

Thương hiệu

Bộ gioăng cao su

NBR 70...75° Shore -25...+100°C
FPM 75...80° Shore -20...+200°C
EPDM 70...75° Shore -30...+130°CAppropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeĐơn vị đoSố lượng sizeSố chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
G - NBRInch30382
SET
G - FPMInch30382
SET
G - EPDMInch30382
SET
H - NBRMetric30404
SET
H - EPDMMetric30404
SET

Xem thêm >>


Bộ gioăng đồng

DIN 7603 A
Copper/blank


Shape A

Consisting of:
447490.0400: 1 pieces Assortment box RAACO Assorter 5-18
760270.0010: 20 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 5.5 x 8 x 1
760270.0020: 20 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 6.5 x 9.5 x 1
760270.0030: 20 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 6 x 12 x 1
760270.0040: 20 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 8 x 14 x 1
760270.0050: 20 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 8 x 11.5 x 1
760270.0060: 20 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 10 x 16 x 1
760270.0070: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 10 x 13.5 x 1
760270.0080: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 12 x 18 x 1.5
760270.0090: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 12 x 15.5 x 1.5
760270.0100: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 13 x 20 x 1.5
760270.0110: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 14 x 18 x 1.5
760270.0120: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 14 x 20 x 1.5
760270.0130: 15 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 16 x 20 x 1.5
760270.0140: 15 pieces Seal rings, form A copper DIN 7603A / ISO - 16 x 22 x 1.5
760270.0150: 15 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 17 x 21 x 1.5
760270.0170: 10 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 18 x 24 x 1.5
760270.0190: 10 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 21 x 26 x 1.5
760270.0230: 10 pieces Sealing rings type A copper DIN 7603A / ISO - 26 x 31 x 2


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeĐơn vị đoSố lượng sizeSố chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Shape AMetric18285
SET