Bầu kẹp chuẩn SK, DIN 69871

Thương hiệu

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX SK40, DIN 6359, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1, short version. -230601

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 4065025
PCE
SK 4085028
PCE
SK 40105035
PCE
SK 40125042
PCE
SK 40145044
PCE
SK 40166348
PCE
SK 40186350
PCE
SK 40206350
PCE
SK 402510062.5
PCE
SK 403210072
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX SK40, A=100, DIN 6359, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230611

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 40610025
PCE
SK 40810028
PCE
SK 401010035
PCE
SK 401210042
PCE
SK 401410044
PCE
SK 401610048
PCE
SK 401810050
PCE
SK 402010052
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX SK50, DIN 6359, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1, short version. -230631

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 5066325
PCE
SK 5086328
PCE
SK 50106335
PCE
SK 50126342
PCE
SK 50146344
PCE
SK 50166348
PCE
SK 50186350
PCE
SK 50206352
PCE
SK 50258065
PCE
SK 503210072
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX SK50, A=100, DIN 6359, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230641

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 50610025
PCE
SK 50810028
PCE
SK 501010035
PCE
SK 501210042
PCE
SK 501410044
PCE
SK 501610048
PCE
SK 501810050
PCE
SK 502010052
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp collet NERIOX SK40, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/25,000 min-1, short version -230701

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 40ER 167028
PCE
SK 40ER 257042
PCE
SK 40ER 327050
PCE
SK 40ER 408063
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp collet NERIOX SK40, A=100, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/25,000 min-1. -230711

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 40ER 1610028
PCE
SK 40ER 2510042
PCE
SK 40ER 3210050
PCE
SK 40ER 4010063
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp collet NERIOX SK50, A=70, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230731

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 50ER 166328
PCE
SK 50ER 257042
PCE
SK 50ER 327050
PCE
SK 50ER 408063
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp collet NERIOX SK50, A=100, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230741

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 50ER 1610028
PCE
SK 50ER 2510042
PCE
SK 50ER 3210050
PCE
SK 50ER 4010063
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay trụ NERIOX SK40, DIN 6358, DIN 69871, Form A, balance quality G2.5/18,000 min-1, short version. -230801

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 40165527
PCE
SK 40225531
PCE
SK 40275533
PCE
SK 40326038
PCE
SK 40406041
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay trụ NERIOX SK40, DIN 6358, DIN 69871, Form A, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230811

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 401610017
PCE
SK 402210019
PCE
SK 402710021
PCE
SK 403210024
PCE
SK 404010027
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay trụ NERIOX SK50, DIN 6358, DIN 69871, Form A, balance quality G2.5/18,000 min-1, short version. -230821

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 50165527
PCE
SK 50225531
PCE
SK 50275533
PCE
SK 50325538
PCE
SK 50405541
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay trụ NERIOX SK50, DIN 6358, DIN 69871, Form A, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230831

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 501610017
PCE
SK 502210019
PCE
SK 502710021
PCE
SK 503210024
PCE
SK 504010027
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay mặt đầu NERIOX SK40, DIN6357, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230841

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 40163517
PCE
SK 40223519
PCE
SK 40274021
PCE
SK 40325024
PCE
SK 40405027
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay mặt đầu NERIOX KKB SK40, DIN6357, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230851

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 401610017
PCE
SK 402210019
PCE
SK 402710021
PCE
SK 403210024
PCE
SK 404010027
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay mặt đầu NERIOX KKB SK50, DIN6357, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230871

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 50224419
PCE
SK 50274421
PCE
SK 50324024
PCE
SK 50405027
PCE

Xem thêm >>


Bầu kẹp dao phay mặt đầu NERIOX KKB SK50, DIN6357, DIN 69871, Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -230881

Application: For shell end mills and cutters with indexable inserts.


Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SK 502210019
PCE
SK 502710021
PCE
SK 503210024
PCE
SK 504010027
PCE

Xem thêm >>