Bầu kẹp chuẩn BT, JIS

Thương hiệu

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -231343

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

231343.0100

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 4065025
2,197,000 PCE

231343.0200

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 4085028
2,202,000 PCE

231343.0300

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40106335
2,150,000 PCE

231343.0400

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40126342
2,197,000 PCE

231343.0500

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40146344
2,207,000 PCE

231343.0600

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40166348
2,232,000 PCE

231343.0700

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40186350
2,244,000 PCE

231343.0800

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40206352
2,247,000 PCE

231343.0900

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40259062.5
2,998,000 PCE

231343.1000

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 403210072
3,470,000 PCE

Xem thêm >>

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B, balance quality G2.5/18,000 min-1. -231345

Application: Holding tools with cylindrical shank and Weldon flat according to DIN 1835B.

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

231345.0100

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40610025
2,470,000 PCE

231345.0200

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40810028
2,497,000 PCE

231345.0300

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 401010035
2,475,000 PCE

231345.0400

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 401210042
2,580,000 PCE

231345.0500

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 401410044
2,610,000 PCE

231345.0600

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 401610048
2,671,000 PCE

231345.0700

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 401810050
2,712,000 PCE

231345.0800

Bầu kẹp dao phay ngón NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 402010052
2,745,000 PCE

Xem thêm >>

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B, balance quality G2.5/25,000 min-1. -231347

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

231347.0100

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40ER 167028
2,556,000 PCE

231347.0200

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40ER 257042
2,612,000 PCE

231347.0300

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40ER 327050
2,694,000 PCE

231347.0400

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B 

BT 40ER 408063
2,967,000 PCE

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B, balance quality G2.5/25,000 min-1. -231349

Application: clamping tools with cylindrical shank in the collet according to DIN 6499

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Coned1 (mm) or ColletA (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

231349.0100

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40ER 1610028
2,977,000 PCE

231349.0200

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40ER 2510042
3,122,000 PCE

231349.0300

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40ER 3210050
3,320,000 PCE

231349.0400

Bầu kẹp collet NERIOX BT40, A=100, MAS-BT (JIS-B 6339), Form AD/B

BT 40ER 4010063
3,732,000 PCE