Ball Shim

Thương hiệu

Ball shims-761245

Steel, zinc-plated, blue passivated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761245.0100

Ball shims
258.5258
1,043,000
PCE

761245.0200

Ball shims
32133210
1,171,000
PCE

761245.0300

Ball shims
45204512.5
1,401,000
PCE

761245.0400

Ball shims
58295816
2,426,000
PCE

761245.0500

Ball shims
70367020
3,436,000
PCE

761245.0600

Ball shims
80448020
3,946,000
PCE

761245.0700

Ball shims
1055810525
6,280,000
PCE

Xem thêm >>