Ball Shim

Thương hiệu

Ball shims-761245

Steel, zinc-plated, blue passivated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761245.0100

Ball shims

258.5258
Liên hệ PCE

761245.0200

Ball shims

32133210
Liên hệ PCE

761245.0300

Ball shims

45204512.5
Liên hệ PCE

761245.0400

Ball shims

58295816
Liên hệ PCE

761245.0500

Ball shims

70367020
Liên hệ PCE

761245.0600

Ball shims

80448020
Liên hệ PCE

761245.0700

Ball shims

1055810525
Liên hệ PCE

Xem thêm >>