Ball Lock Pins

Thương hiệu

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip-485748

Stainless steel 1.4305 140 HV Grip polyamide 6, grey / orange Type EH 22370


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51065.5
840,000
PCE
51565.5
1,009,000
PCE
52065.5
1,009,000
PCE
52565.5
844,000
PCE
53065.5
1,505,000
PCE
61077
1,030,000
PCE
61577
837,000
PCE
62077
841,000
PCE
62577
1,011,000
PCE
63077
963,000
PCE
63577
975,000
PCE
64077
962,000
PCE
64577
957,000
PCE
65077
963,000
PCE
8208.29.6
1,147,000
PCE
8258.29.6
956,000
PCE
8308.29.6
985,000
PCE
8358.29.6
1,196,000
PCE
8408.29.6
1,004,000
PCE
8458.29.6
1,197,000
PCE
8508.29.6
1,013,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with recessed grip-485750

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5105.56
1,001,000
PCE
5155.56
1,000,000
PCE
5205.56
1,001,000
PCE
5255.56
1,004,000
PCE
5305.56
1,066,000
PCE
61077
1,004,000
PCE
61577
997,000
PCE
62077
1,004,000
PCE
62577
1,004,000
PCE
63077
1,126,000
PCE
63577
1,123,000
PCE
64077
1,125,000
PCE
64577
1,122,000
PCE
65077
1,121,000
PCE
8209.58.2
1,100,000
PCE
8259.58.2
1,101,000
PCE
8309.58.2
1,222,000
PCE
8359.58.2
1,222,000
PCE
8409.58.2
1,222,000
PCE
8459.58.2
1,226,000
PCE
8509.58.2
1,231,000
PCE
1020129.6
1,635,000
PCE
1025129.6
1,635,000
PCE
1030129.6
1,725,000
PCE
1035129.6
1,725,000
PCE
1040129.6
1,725,000
PCE
1045129.6
1,734,000
PCE
1050129.6
1,725,000
PCE
1060129.6
1,811,000
PCE
122514.510.6
1,664,000
PCE
123014.510.6
1,781,000
PCE
123514.510.6
1,741,000
PCE
124014.510.6
1,752,000
PCE
124514.510.6
1,752,000
PCE
125014.510.6
1,752,000
PCE
126014.510.6
1,828,000
PCE
127014.510.6
1,895,000
PCE
128014.510.6
1,902,000
PCE
16301914
2,947,000
PCE
16351914
2,947,000
PCE
16401914
2,947,000
PCE
16451914
2,947,000
PCE
16501914
2,947,000
PCE
16601914
3,169,000
PCE
16701914
3,169,000
PCE
16801914
3,363,000
PCE
20602520.5
5,929,000
PCE
20802520.5
6,165,000
PCE
201002520.5
6,462,000
PCE
201202520.5
6,716,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with button-485752

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5105.56
1,086,000
PCE
5155.56
1,095,000
PCE
5205.56
1,095,000
PCE
5255.56
1,096,000
PCE
5305.56
1,157,000
PCE
61077.1
1,100,000
PCE
61577.1
1,092,000
PCE
62077.1
1,100,000
PCE
62577.1
1,092,000
PCE
63077.1
1,218,000
PCE
63577.1
1,209,000
PCE
64077.1
1,218,000
PCE
64577.1
1,204,000
PCE
65077.1
1,216,000
PCE
8209.58.2
1,197,000
PCE
8259.58.2
1,179,000
PCE
8309.58.2
1,313,000
PCE
8359.58.2
1,292,000
PCE
8409.58.2
1,314,000
PCE
8459.58.2
1,316,000
PCE
8509.58.2
1,292,000
PCE
1020129.6
1,745,000
PCE
1025129.6
1,745,000
PCE
1030129.6
1,810,000
PCE
1035129.6
1,801,000
PCE
1040129.6
1,827,000
PCE
1045129.6
1,829,000
PCE
1050129.6
1,827,000
PCE
1060129.6
1,920,000
PCE
122514.510.6
1,814,000
PCE
123014.510.6
1,843,000
PCE
123514.510.6
1,843,000
PCE
124014.510.6
1,843,000
PCE
124514.510.6
1,894,000
PCE
125014.510.6
1,899,000
PCE
126014.510.6
1,927,000
PCE
127014.510.6
1,989,000
PCE
128014.510.6
2,058,000
PCE
16301914
3,024,000
PCE
16351914
3,024,000
PCE
16401914
3,024,000
PCE