Ball Lock Pins

Thương hiệu

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip-485748

Stainless steel 1.4305 140 HV Grip polyamide 6, grey / orange Type EH 22370


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51065.5
814,000
PCE
51565.5
885,000
PCE
52065.5
885,000
PCE
52565.5
818,000
PCE
53065.5
PCE
61077
909,000
PCE
61577
815,000
PCE
62077
819,000
PCE
62577
891,000
PCE
63077
905,000
PCE
63577
918,000
PCE
64077
905,000
PCE
64577
900,000
PCE
65077
906,000
PCE
8208.29.6
976,000
PCE
8258.29.6
897,000
PCE
8308.29.6
956,000
PCE
8358.29.6
PCE
8408.29.6
974,000
PCE
8458.29.6
PCE
8508.29.6
983,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with recessed grip-485750

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5105.56
PCE
5155.56
PCE
5205.56
PCE
5255.56
PCE
5305.56
PCE
61077
PCE
61577
PCE
62077
PCE
62577
PCE
63077
PCE
63577
PCE
64077
PCE
64577
PCE
65077
PCE
8209.58.2
PCE
8259.58.2
PCE
8309.58.2
PCE
8359.58.2
PCE
8409.58.2
PCE
8459.58.2
PCE
8509.58.2
PCE
1020129.6
PCE
1025129.6
PCE
1030129.6
PCE
1035129.6
PCE
1040129.6
PCE
1045129.6
PCE
1050129.6
PCE
1060129.6
PCE
122514.510.6
PCE
123014.510.6
PCE
123514.510.6
PCE
124014.510.6
PCE
124514.510.6
PCE
125014.510.6
PCE
126014.510.6
PCE
127014.510.6
PCE
128014.510.6
PCE
16301914
PCE
16351914
PCE
16401914
PCE
16451914
PCE
16501914
PCE
16601914
PCE
16701914
PCE
16801914
PCE
20602520.5
PCE
20802520.5
PCE
201002520.5
PCE
201202520.5
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with button-485752

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5105.56
PCE
5155.56
PCE
5205.56
PCE
5255.56
PCE
5305.56
PCE
61077.1
PCE
61577.1
PCE
62077.1
PCE
62577.1
PCE
63077.1
PCE
63577.1
PCE
64077.1
PCE
64577.1
PCE
65077.1
PCE
8209.58.2
PCE
8259.58.2
PCE
8309.58.2
PCE
8359.58.2
PCE
8409.58.2
PCE
8459.58.2
PCE
8509.58.2
PCE
1020129.6
PCE
1025129.6
PCE
1030129.6
PCE
1035129.6
PCE
1040129.6
PCE
1045129.6
PCE
1050129.6
PCE
1060129.6
PCE
122514.510.6
PCE
123014.510.6
PCE
123514.510.6
PCE
124014.510.6
PCE
124514.510.6
PCE
125014.510.6
PCE
126014.510.6
PCE
127014.510.6