Ball Lock Pins

Thương hiệu

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip-485748

Stainless steel 1.4305 140 HV Grip polyamide 6, grey / orange Type EH 22370


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485748.0100

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

51065.5
677,000
PCE

485748.0200

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

51565.5
814,000
PCE

485748.0300

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

52065.5
814,000
PCE

485748.0400

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

52565.5
681,000
PCE

485748.0500

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

53065.5
1,232,000
PCE

485748.0600

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

61077
831,000
PCE

485748.0700

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

61577
675,000
PCE

485748.0800

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

62077
675,000
PCE

485748.0900

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

62577
816,000
PCE

485748.1000

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

63077
778,000
PCE

485748.1100

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

63577
788,000
PCE

485748.1200

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

64077
777,000
PCE

485748.1300

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

64577
772,000
PCE

485748.1400

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

65077
778,000
PCE

485748.1500

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8208.29.6
925,000
PCE

485748.1600

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8258.29.6
770,000
PCE

485748.1700

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8308.29.6
795,000
PCE

485748.1800

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8358.29.6
955,000
PCE

485748.1900

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8408.29.6
811,000
PCE

485748.2000

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8458.29.6
967,000
PCE

485748.2100

Ball lock pin, self-locking, with elastic grip

8508.29.6
817,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with recessed grip-485750

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485750.0100

Ball lock pin, with recessed grip

5105.56
807,000
PCE

485750.0200

Ball lock pin, with recessed grip

5155.56
806,000
PCE

485750.0300

Ball lock pin, with recessed grip

5205.56
807,000
PCE

485750.0400

Ball lock pin, with recessed grip

5255.56
810,000
PCE

485750.0500

Ball lock pin, with recessed grip

5305.56
860,000
PCE

485750.0600

Ball lock pin, with recessed grip

61077
810,000
PCE

485750.0700

Ball lock pin, with recessed grip

61577
804,000
PCE

485750.0800

Ball lock pin, with recessed grip

62077
810,000
PCE

485750.0900

Ball lock pin, with recessed grip

62577
810,000
PCE

485750.1000

Ball lock pin, with recessed grip

63077
909,000
PCE

485750.1100

Ball lock pin, with recessed grip

63577
906,000
PCE

485750.1200

Ball lock pin, with recessed grip

64077
908,000
PCE

485750.1300

Ball lock pin, with recessed grip

64577
905,000
PCE

485750.1400

Ball lock pin, with recessed grip

65077
904,000
PCE

485750.1500

Ball lock pin, with recessed grip

8209.58.2
876,000
PCE

485750.1600

Ball lock pin, with recessed grip

8259.58.2
889,000
PCE

485750.1700

Ball lock pin, with recessed grip

8309.58.2
987,000
PCE

485750.1800

Ball lock pin, with recessed grip

8359.58.2
987,000
PCE

485750.1900

Ball lock pin, with recessed grip

8409.58.2
987,000
PCE

485750.2000

Ball lock pin, with recessed grip

8459.58.2
990,000
PCE

485750.2100

Ball lock pin, with recessed grip

8509.58.2
993,000
PCE

485750.2200

Ball lock pin, with recessed grip

1020129.6
1,319,000
PCE

485750.2300

Ball lock pin, with recessed grip

1025129.6
1,319,000
PCE

485750.2400

Ball lock pin, with recessed grip

1030129.6
1,392,000
PCE

485750.2500

Ball lock pin, with recessed grip

1035129.6
1,392,000
PCE

485750.2600

Ball lock pin, with recessed grip

1040129.6
1,392,000
PCE

485750.2700

Ball lock pin, with recessed grip

1045129.6
1,399,000
PCE

485750.2800

Ball lock pin, with recessed grip

1050129.6
1,392,000
PCE

485750.2900

Ball lock pin, with recessed grip

1060129.6
1,461,000
PCE

485750.3000

Ball lock pin, with recessed grip

122514.510.6
1,342,000
PCE

485750.3100

Ball lock pin, with recessed grip

123014.510.6
1,438,000
PCE

485750.3200

Ball lock pin, with recessed grip

123514.510.6
1,404,000
PCE

485750.3300

Ball lock pin, with recessed grip

124014.510.6
1,414,000
PCE

485750.3400

Ball lock pin, with recessed grip

124514.510.6
1,414,000
PCE

485750.3500

Ball lock pin, with recessed grip

125014.510.6
1,414,000
PCE

485750.3600

Ball lock pin, with recessed grip

126014.510.6
1,474,000
PCE

485750.3700

Ball lock pin, with recessed grip

127014.510.6
1,531,000
PCE

485750.3800

Ball lock pin, with recessed grip

128014.510.6
1,535,000
PCE

485750.3900

Ball lock pin, with recessed grip

16301914
2,377,000
PCE

485750.4000

Ball lock pin, with recessed grip

16351914
2,377,000
PCE

485750.4100

Ball lock pin, with recessed grip

16401914
2,377,000
PCE

485750.4200

Ball lock pin, with recessed grip

16451914
2,377,000
PCE

485750.4300

Ball lock pin, with recessed grip

16501914
2,377,000
PCE

485750.4400

Ball lock pin, with recessed grip

16601914
2,556,000
PCE

485750.4500

Ball lock pin, with recessed grip

16701914
2,556,000
PCE

485750.4600

Ball lock pin, with recessed grip

16801914
2,713,000
PCE

485750.4700

Ball lock pin, with recessed grip

20602520.5
4,783,000
PCE

485750.4800

Ball lock pin, with recessed grip

20802520.5
4,972,000
PCE

485750.4900

Ball lock pin, with recessed grip

201002520.5
5,213,000
PCE

485750.5000

Ball lock pin, with recessed grip

201202520.5
5,418,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, with button-485752

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485752.0100

Ball lock pin, with button

5105.56
876,000
PCE

485752.0200

Ball lock pin, with button

5155.56
883,000
PCE

485752.0300

Ball lock pin, with button

5205.56
883,000
PCE

485752.0400

Ball lock pin, with button

5255.56
884,000
PCE

485752.0500

Ball lock pin, with button

5305.56
934,000
PCE

485752.0600

Ball lock pin, with button

61077.1
888,000
PCE

485752.0700

Ball lock pin, with button

61577.1
880,000
PCE

485752.0800

Ball lock pin, with button

62077.1
888,000
PCE

485752.0900

Ball lock pin, with button

62577.1
880,000
PCE

485752.1000

Ball lock pin, with button

63077.1
983,000
PCE

485752.1100

Ball lock pin, with button

63577.1
976,000
PCE

485752.1200

Ball lock pin, with button

64077.1
983,000
PCE

485752.1300

Ball lock pin, with button

64577.1
971,000
PCE

485752.1400

Ball lock pin, with button

65077.1
980,000
PCE

485752.1500

Ball lock pin, with button

8209.58.2
967,000
PCE

485752.1600

Ball lock pin, with button

8259.58.2
950,000
PCE

485752.1700

Ball lock pin, with button

8309.58.2
1,059,000
PCE

485752.1800

Ball lock pin, with button

8359.58.2
1,043,000
PCE

485752.1900

Ball lock pin, with button

8409.58.2
1,062,000
PCE

485752.2000

Ball lock pin, with button

8459.58.2
1,062,000
PCE

485752.2100

Ball lock pin, with button

8509.58.2
1,043,000
PCE

485752.2200

Ball lock pin, with button

1020129.6
1,408,000
PCE

485752.2300

Ball lock pin, with button

1025129.6
1,408,000
PCE

485752.2400

Ball lock pin, with button

1030129.6
1,460,000
PCE

485752.2500

Ball lock pin, with button

1035129.6
1,452,000
PCE

485752.2600

Ball lock pin, with button

1040129.6
1,475,000
PCE

485752.2700

Ball lock pin, with button

1045129.6
1,476,000
PCE

485752.2800

Ball lock pin, with button

1050129.6
1,475,000
PCE

485752.2900

Ball lock pin, with button

1060129.6
1,550,000
PCE

485752.3000

Ball lock pin, with button

122514.510.6
1,464,000
PCE

485752.3100

Ball lock pin, with button

123014.510.6
1,487,000
PCE

485752.3200

Ball lock pin, with button

123514.510.6
1,487,000
PCE

485752.3300

Ball lock pin, with button

124014.510.6
1,487,000
PCE

485752.3400

Ball lock pin, with button

124514.510.6
1,530,000
PCE

485752.3500

Ball lock pin, with button

125014.510.6
1,533,000
PCE

485752.3600

Ball lock pin, with button

126014.510.6
1,554,000
PCE

485752.3700

Ball lock pin, with button

127014.510.6
1,607,000
PCE

485752.3800

Ball lock pin, with button

128014.510.6
1,662,000
PCE

485752.3900

Ball lock pin, with button

16301914
2,440,000
PCE

485752.4000

Ball lock pin, with button

16351914
2,440,000
PCE

485752.4100

Ball lock pin, with button

16401914
2,440,000
PCE

485752.4200

Ball lock pin, with button

16451914
2,440,000
PCE

485752.4300

Ball lock pin, with button

16501914
2,440,000
PCE

485752.4400

Ball lock pin, with button

16601914
2,616,000
PCE

485752.4500

Ball lock pin, with button

16701914
2,676,000
PCE

485752.4600

Ball lock pin, with button

16801914
2,775,000
PCE

Xem thêm >>


Ball lock pin, With T-handle-485754

Pin stainless steel 1.4305


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)l2 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485754.0100

Ball lock pin, With T-handle

5105.56
823,000
PCE

485754.0200

Ball lock pin, With T-handle

5155.56
823,000
PCE

485754.0300

Ball lock pin, With T-handle

5205.56
828,000
PCE

485754.0400

Ball lock pin, With T-handle

5255.56
828,000
PCE

485754.0500

Ball lock pin, With T-handle

5305.56
883,000
PCE

485754.0600

Ball lock pin, With T-handle

61077.1
833,000
PCE

485754.0700

Ball lock pin, With T-handle

61577.1
838,000
PCE

485754.0800

Ball lock pin, With T-handle

62077.1
835,000