Ball handles

Thương hiệu

Ball handle-485000

oof PF-31 Duroplast, black, with thread in moulded material. Other sizes on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 11M4
29,000
PCE
Ø20 x 18.5M5
26,000
PCE
Ø25 x 23M6
29,000
PCE
Ø28 x 26M8
31,000
PCE
Ø36 x 34M10
52,000
PCE
Ø40 x 37M10
62,000
PCE
Ø45 x 43.5M12
95,000
PCE

Xem thêm >>


Ball handle-485010

of PF-31 Duroplast, black, with threaded sleeve. Other sizes on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø16 x 15.3M4
31,000
PCE
Ø18 x 16.5M5
42,000
PCE
Ø22 x 20.2M6
43,000
PCE
Ø28 x 26.5M8
46,000
PCE
Ø36 x 34.2M10
86,000
PCE
Ø40 x 38.1M10
95,000
PCE
Ø45 x 43.2M12
127,000
PCE

Xem thêm >>


Ball handle-485020

of PF-31 Duroplast, black, with set screw of zinc-plated steel. Other sizes on request. Also available in stainless version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø22 x 20.2M6, thread length 10
51,000
PCE
Ø36 x 34.2M10, thread length 18
92,000
PCE
Ø45 x 43.2M12, thread length 25
289,000
PCE

Xem thêm >>


Handle elesa® ERGOSTYLE® EBK.B-SOFT-485085

of Technopolymer, black matte with elastomer "soft touch", plain blind hole brass insert.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø50 x 62M8
512,000
PCE
Ø50 x 62M10
510,000
PCE

Handle elesa® ERGOSTYLE® EBK.p-SOFT-485095

Handle elesa® ERGOSTYLE® EBK.p-SOFT


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø50 x 62M8, thread length 20
477,000
PCE
Ø50 x 62M10, thread length 25
507,000
PCE