Angle joints

Thương hiệu

Angle joint housings type B, with snap ring and groove for circlips-763310

DIN 71805 B Steel / plain


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1= 8, d2= M5100
72,000
PCE
d1= 10, d2= M6100
79,000
PCE
d1= 13, d2= M850
118,000
PCE
d1= 16, d2= M1025
202,000
PCE
d1= 19, d2= M14 x 1.525
455,000
PCE

Xem thêm >>


Angle joint circlips-763312

DIN 71805 S Spring steel / plain


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ball sockets Ø= 8100
14,000
PCE
Ball sockets Ø= 10100
16,000
PCE
Ball sockets Ø= 13100
16,000
PCE
Ball sockets Ø= 16100
18,000
PCE
Ball sockets Ø= 1950
22,000
PCE

Xem thêm >>


Angle joint studs type B, with rivet stud , short version-763314

DIN 71803 B Steel / plain Ball hardened ~ 52 HRC


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1= 8, d5= 5100
49,000
PCE
d1= 10, d5= 6100
60,000
PCE
d1= 13, d5= 850
92,000
PCE
d1= 16, d5= 1025
131,000
PCE
d1= 19, d5= 1425
226,000
PCE

Xem thêm >>


Angle joint studs type B, with rivet stud , long version-763316

DIN 71803 B Steel / plain Ball hardened ~ 52 HRC


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1= 8, d5= 5100
51,000
PCE
d1= 10, d5= 6100
59,000
PCE
d1= 13, d5= 850
91,000
PCE
d1= 16, d5= 1025
143,000
PCE

Xem thêm >>


Angle joint studs type C, with screw stud-763318

DIN 71803 C Steel / plain Ball hardened ~ 52 HRC


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1= 8, d2= M5100
49,000
PCE
d1= 10, d2= M6100
56,000
PCE
d1= 13, d2= M850
86,000
PCE
d1= 16, d2= M1025
130,000
PCE
d1= 19, d2= M14 x 1.525
247,000
PCE

Xem thêm >>


Conical seats, phosphated and lubricated-763320

DIN 6319 D Steel case-hardened


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d2= 7.1 for Screw M6100
43,000
PCE
d2= 9.6 for Screw M8100
61,000
PCE
d2= 12 for Screw M10100
73,000
PCE
d2= 14.2 for Screw M1250
86,000
PCE
d2= 19 for Screw M1650
144,000
PCE
d2= 23.2 for Screw M2025
425,000
PCE

Xem thêm >>