Tyren & tyren 2 đầu, vít trí dẹt

Thương hiệu

Threaded pins, chamfered on both sides-761478

DIN 976-1 B Steel 4.6 / 5.6 / 5.8 / zinc plated Strength class as chosen by manufacturer


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M312100
5,000
PCE
M316100
5,000
PCE
M320100
8,000
PCE
M325100
9,000
PCE
M330100
8,000
PCE
M335100
12,000
PCE
M340100
12,000
PCE
M345100
9,000
PCE
M350100
12,000
PCE
M360100
18,000
PCE
M370100
23,000
PCE
M410100
5,000
PCE
M412100
7,000
PCE
M416100
7,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M425100
5,000
PCE
M430100
9,000
PCE
M435100
10,000
PCE
M440100
10,000
PCE
M445100
13,000
PCE
M450100
13,000
PCE
M460100
17,000
PCE
M470100
18,000
PCE
M480100
59,000
PCE
M490100
66,000
PCE
M4100100
70,000
PCE
M516100
7,000
PCE
M520100
7,000
PCE
M525100
8,000
PCE
M530100
9,000
PCE
M540100
13,000
PCE
M550100
14,000
PCE
M560100
20,000
PCE
M570100
57,000
PCE
M580100
64,000
PCE
M590100
61,000
PCE
M5100100
73,000
PCE
M5120100
74,000
PCE
M616100
5,000
PCE
M620100
9,000
PCE
M625100
9,000
PCE
M630100
12,000
PCE
M635100
14,000
PCE
M640100
14,000
PCE
M645100
16,000
PCE
M650100
20,000
PCE
M660100
20,000
PCE
M670100
62,000
PCE
M680100
61,000
PCE
M690100
70,000
PCE
M6100100
74,000
PCE
M6120100
85,000
PCE
M6130100
81,000
PCE
M6140100
77,000
PCE
M6150100
98,000
PCE
M816100
12,000
PCE
M820100
13,000
PCE
M825100
16,000
PCE
M830100
18,000
PCE
M835100
18,000
PCE
M840100
17,000
PCE
M845100
18,000
PCE
M850100
59,000
PCE
M860100
70,000
PCE
M870100
74,000
PCE
M880100
79,000
PCE
M890100
85,000
PCE
M8100100
94,000
PCE
M812050
131,000
PCE
M813050
121,000
PCE
M814050
152,000
PCE
M815050
152,000
PCE
M102050
14,000
PCE
M102550
22,000
PCE
M103050
25,000
PCE
M103550
103,000
PCE
M104050
113,000
PCE
M104550
108,000
PCE
M105050
122,000
PCE
M106050
114,000
PCE
M107050
140,000
PCE
M108050
146,000
PCE
M109050
152,000
PCE
M1010050
166,000
PCE
M1012050
142,000
PCE
M1013050
147,000
PCE
M1014050
178,000
PCE
M1015050
194,000
PCE
M123050
109,000
PCE
M124050
129,000
PCE
M125050
144,000
PCE
M126050
146,000
PCE
M127050
213,000
PCE
M128050
163,000
PCE
M129050
176,000
PCE
M1210050
185,000
PCE
M1211050
213,000
PCE
M1212050
208,000
PCE
M1213050
228,000
PCE
M1214050
239,000
PCE
M1215050
272,000
PCE
M1220025
299,000
PCE

Xem thêm >>


Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

DIN 427 / ~ISO 2342
Steel 14 H / 22 H / zinc plated blue


DIN 427: Standard withdrawn
Property class at manufacturer's option


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36100
5,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
5,000
PCE
M312100
5,000
PCE
M316100
5,000
PCE
M318100
7,000
PCE
M320100
5,000
PCE
M48100
5,000
PCE
M410100
7,000
PCE
M412100
5,000
PCE