Tyren & tyren 2 đầu, vít trí dẹt

Thương hiệu

Threaded pins, chamfered on both sides-761478

DIN 976-1 B Steel 4.6 / 5.6 / 5.8 / zinc plated Strength class as chosen by manufacturer


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M312100
4,000
PCE
M316100
4,000
PCE
M320100
4,000
PCE
M325100
7,000
PCE
M330100
5,000
PCE
M335100
9,000
PCE
M340100
9,000
PCE
M345100
8,000
PCE
M350100
10,000
PCE
M360100
12,000
PCE
M370100
10,000
PCE
M410100
3,000
PCE
M412100
4,000
PCE
M416100
4,000
PCE
M420100
5,000
PCE
M425100
5,000
PCE
M430100
8,000
PCE
M435100
9,000
PCE
M440100
9,000
PCE
M445100
10,000
PCE
M450100
12,000
PCE
M460100
13,000
PCE
M470100
16,000
PCE
M480100
47,000
PCE
M490100
51,000
PCE
M4100100
55,000
PCE
M516100
4,000
PCE
M520100
5,000
PCE
M525100
5,000
PCE
M530100
8,000
PCE
M540100
10,000
PCE
M550100
13,000
PCE
M560100
16,000
PCE
M570100
51,000
PCE
M580100
51,000
PCE
M590100
49,000
PCE
M5100100
59,000
PCE
M5120100
61,000
PCE
M616100
4,000
PCE
M620100
8,000
PCE
M625100
8,000
PCE
M630100
10,000
PCE
M635100
13,000
PCE
M640100
13,000
PCE
M645100
13,000
PCE
M650100
16,000
PCE
M660100
18,000
PCE
M670100
55,000
PCE
M680100
53,000
PCE
M690100
64,000
PCE
M6100100
59,000
PCE
M6120100
75,000
PCE
M6130100
72,000
PCE
M6140100
69,000
PCE
M6150100
85,000
PCE
M816100
7,000
PCE
M820100
12,000
PCE
M825100
12,000
PCE
M830100
16,000
PCE
M835100
18,000
PCE
M840100
14,000
PCE
M845100
14,000
PCE
M850100
51,000
PCE
M860100
61,000
PCE
M870100
64,000
PCE
M880100
72,000
PCE
M890100
77,000
PCE
M8100100
81,000
PCE
M812050
117,000
PCE
M813050
104,000
PCE
M814050
126,000
PCE
M815050
137,000
PCE
M102050
12,000
PCE
M102550
20,000
PCE
M103050
22,000
PCE
M103550
85,000
PCE
M104050
100,000
PCE
M104550
95,000
PCE
M105050
109,000
PCE
M106050
99,000
PCE
M107050
125,000
PCE
M108050
127,000
PCE
M109050
134,000
PCE
M1010050
144,000
PCE
M1012050
126,000
PCE
M1013050
129,000
PCE
M1014050
164,000
PCE
M1015050
178,000
PCE
M123050
88,000
PCE
M124050
107,000
PCE
M125050
118,000
PCE
M126050
129,000
PCE
M127050
196,000
PCE
M128050
150,000
PCE
M129050
153,000
PCE
M1210050
166,000
PCE
M1211050
174,000
PCE
M1212050
146,000
PCE
M1213050
205,000
PCE
M1214050
216,000
PCE
M1215050
226,000
PCE
M1220025
278,000
PCE

Xem thêm >>


Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

DIN 427 / ~ISO 2342
Steel 14 H / 22 H / zinc plated blue


DIN 427: Standard withdrawn
Property class at manufacturer's option


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36100
4,000
PCE
M38100
4,000
PCE
M310100
4,000
PCE
M312100
4,000
PCE
M316100
4,000
PCE
M318100
3,000
PCE
M320100
4,000
PCE
M48100
4,000
PCE
M410100
5,000
PCE
M412100
4,000
PCE